GŁĘBOKO ZAKORZENIONE

seneca-and-sisuSchelling przypisuje ponadto świadomości potocznej przekonanie, które uważa za pierwotne i głęboko zakorzenione w ludzkim roz­sądku, że rzeczywistość przedmiotowa zależna jest od naszych przed­stawień, tzn. „że przedstawienia rodzące się w nas bez konieczności, na mocy wolności, przechodzą ze świata myśli w świat rzeczywisty i mogą osiągnąć realność przedmiotową” (s. 20). Uwzględniając wspomniane uprzednio przekonanie o tożsamości istniejącego poza świadomością świata rzeczy z naszymi przedsta­wieniami o tym świecie, dochodzimy — powiada Schelling — do sprzeczności, której usunięcie stanowi najwyższe zadanie filozofii transcendentalnej: „W jaki sposób można jednocześnie pomyśleć, że przedstawienia stosują się do przedmiotów i że przedmioty stosują się do przedstawień?’’. Usunięcie tej sprzeczności możliwe jest jego zdaniem przez założenie tożsamości między przed­miotami i przedstawieniami, która to tożsamość ma podstawę w na­szej świadomości.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *