GLORYFIKOWANIE DOŚWIADCZENIA

Ta trzecia epoka — mówi Fichte — gloryfikuje doświadczenie jako jedyne źródło i metodę poznania. Jest ona nastawiona prakty- cystycznie: nie panuje nad przyrodą, ale ją wykorzystuje dla swych materialnych celów. Panowanie nad przyrodą ma bowiem miejsce jedynie wtedy, gdy ludzkość jako gatunek odciska na niej „maje­statyczne piętno […] idei” (s. 158). To wszakże nie zachodzi w epoce, w której króluje zdrowy i pospolity rozsądek. W moralności kieruje się on egoizmem, najważniejsza jest -dlań własna korzyść, nawet re- ligię traktuje jako sposób zapewnienia sobie szczęścia. Szczytem myśli filozoficznej, do którego może dojść taki wiek „pustej wolności” — powiada Fichte — jest sceptycyzm, czyli obo­jętność wobec prawdy i niechęć do wszelkich, z natury rzeczy mniej lub bardziej spekulacyjnych systemów. Nawet subtelności meta­fizyczne, którymi zajmują się młodzi ludzie w toku studiów uniwer­syteckich, są jedynie środkiem do rozwijania zdolności potrzebnych w ich przyszłym życiu praktycznym.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *