IDEALIZM JAKO SYSTEM

W Przedmowie doń autor określa idealizm transcendentalny jako system, „który zupełnie zmienia i wręcz odwraca cały sposób widzenia rzeczy, pa­nujący nie tylko w życiu potocznym, ale i w większości nauk” (Sy­stem idealizmu, s. 3). Filozofia ta stawia sobie za cel zbudowanie systemu wiedzy pew­nej. W związku z tym poszukuje Schelling prawdy absolutnie pew­nej, która stanowiłaby podstawę tego systemu. Punktem wyjścia jest tu badanie pierwotnych przekonań, które są głęboko zakorze­nione w pospolitym rozsądku (gemeiner V er stand) i na których opie­rają się w swym życiu wszyscy ludzie — z wyjątkiem filozofa. Wszystkie one dadzą się sprowadzić do podstawowego, wrodzonego ludziom przekonania (Schelling nazywa je „przesądem”), które głosi, iż poza naszą świadomością istnieje świat rzeczy. „Przesąd” ten nie ma żadnych podstaw i nie da się wywnioskować, choć z drugiej strony — nie sposób go również obalić.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *