KRYTYCZNA OCENA ŚWIADOMOŚCI POTOCZNEJ

images (2)Stąd też krytyczna ocena, jaką wystawia świadomości potocznej i po­spolitemu rozsądkowi, zwłaszcza wtedy, gdy wkraczają one na teren filozofii. Krytyka ta staje się szczególnie ostra, kiedy Hegel wystę­puje przeciwko tym filozofom, których myślenie jego zdaniem nie wychodzi poza możliwości poznawcze pospolitego rozsądku. Hegel, jeszcze silniej niż Kant, wskazywał na niezdolność świa­domości potocznej, posługującej się myśleniem na poziomie pospo­litego rozsądku, do zajmowania się filozofią, która jest myśleniem spekulatywnyni. W związku z tym, pisał on w Enzyklopddie (§ 5), że we współczesnych mu czasach popularny stał się pogląd, jakoby do wyrokowania o sprawach filozofii nie trzeba było wcale specjal­nej wiedzy (poza zwykłym wykształceniem) i zdolności, lecz że wy­starczy samo oparcie się na powszechnym odczuciu, głównie religij­nym.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *