LICZNE PRACE

Z jego licznych prac wybieram dwie rozprawy, jako że w nich właśnie Fichte posługuje się pojęciem „pospolity rozsądek ludzki” (gemeiner Menschenv er stand). Pierwsza, Sonnenklarer Be- richt… napisana w formie dialogu autora z czytelnikiem i wydana w 1801 r., nosi długi tytuł, który w tłumaczeniu na polski brzmi: Jasny jak słońce referat dla szerokiej publiczności o właściwej isto­cie najnowszej filozofii; próba zmuszenia czytelnika do jej zrozu­mienia. W przedmowie do niej podnosi Fichte kwestię relacji mię­dzy pospolitym rozsądkiem a filozofią. Każdy wykształcony czło­wiek — czytamy tam — powinien wiedzieć, „czym nie jest, czym nie ma zamiaru być i czym nie może być filozofia” (Fichte, Werke, 3, s. 518). Powinien także wiedzieć, że naukowa filozofia wznosi się ponad ten rozsądek (chociaż stoi na jego gruncie), gdyż pod­stawę jej stanowi naturalny sposób myślenia (naturlicher Denkart).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *