ROZUM I IDEA

images (6)Hegel wiąże rozum z Ideą, która znajduje się w ciągłym ruchu. Ruch ten może być rozpatrywany od strony logicznej — wtedy ma­my do czynienia z rozwojem Idei rozumianej jako czyste pojęcie.. Idea rozwija się również w przyrodzie, która stanowi „innobyt”, negację czystej Idei. Proces ten nie charakteryzuje się jednak sa­moświadomością Idei. Możliwe jest to bowiem dopiero w historii ludzkiej, w toku której Idea występująca jako Duch świata (Welt- geist) zaczyna osiągać samoświadomość, rozpoznaje samą siebie. Uwieńczeniem tego dialektycznego ruchu, który dokonuje się po­przez ciągłe wyłanianie przez Ideę przeciwieństw i ciągłe ich znoszenie, jest religia, sztuka i filozofia. W tej ostatniej — powiadał Hegel, mając na myśli swoją filozofię — Idea odnajduje wreszcie samą siebie, wraca do siebie. Jest ona wtedy „prawdą w sobie i dla siebie, absolutną jednością pojęcia [der Begriff] i obiektywności” (Hegel, Enzyklopddie, § 213; Samtliche Werke, hrsg. Lasson (dalej: SWL), t. 5, s. 190).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *