TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTU

imagesJeśli zaś idzie o pospolity rozsądek, to zadaniem filozofii transcendentalnej jest nie tyle dowieść prawdziwości jego przekonań, ile odkryć ich nieuchronność i konieczność. Wszelka filo­zofia — opierając się na oglądzie intelektualnym (Ver stand), który w ogóle nie występuje w świadomości potocznej — wznosi się po­nad pospolity rozsądek, stąd też „filozofia jako filozofia nigdy nie będzie mieć waloru powszechności” (s. 369). Owa tożsamość przedmiotu i jego przedstawienia realizuje się najpełniej — zdaniem Schellinga — w aktywności estetycznej, która stwarza świat sztuki, a zarazem realny świat przedmiotów. Ich syn­teza stanowi świat rzeczywisty. Podmiotowe (czyli świadomościowe) ujęcie tej syntezy możliwe jest jedynie w systemie idealizmu trans­cendentalnego, którego zwieńczeniem jest filozofia sztuki.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *