TRAKTOWANIE ROZSĄDKU

images (5)„Idea pisał Hegel w Enzyklopddie (§ 214) może być pojęta jako rozum (jest to prawdziwie filozoficzny sens pojęcia rozum), następnie jako podmiot przedmiot, jako jedność idealnego i real­nego, skończonego i nieskończonego, duszy i ciała, jako możliwość, która w sobie samej posiada swoją rzeczywistość […]; w Idei zawie­rają się wszystkie momenty rozsądku, ale zawierają się one w niej w swym nieskończonym powrocie i tożsamości w sobie” (§ 214). Roz­sądek operuje i obraca się jedynie wśród „skończonych” pojęć, które są wytworem subiektywnego myślenia,’ przeciwstawiającego sobie wszystko to, co obiektywne. Skończoność owa polega również na „sztywności” tych pojęć, gdyż każde z nich „zderza się” ze swym przeciwieństwem. Zadanie rozumu polega na tym, żeby przezwy­ciężyć to, co zostało ustalone przez rozsądek. Rozsądek traktowany jako władza poznawcza stoi zatem u Hegla niżej niż rozum.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *