TWIERDZENIE O ISTNIENIU

images (9)Twierdzenie o istnieniu świata zewnętrznego zdaniem autora Systemu jest „ślepo i bez żadnych racji” przyjmowane jako bezpośrednio pewne. Świa­domość potoczna zakłada jednocześnie, że ów świat rzeczy jest do­kładnie taki, jaki ujmowany jest w naszych przedstawieniach o  nim.To przekonanie wiąże się ściśle zdaniem Schellinga z in­nym „przesądem”: „Ja jestem”. Ten ostatni jest „przesądem abso­lutnym” i musi go uznać nawet filozof. Różnica między wiedzą transcendentalną a wiedzą potoczną polega na tym, że ta druga utoż­samia oba wymienione przekonania i traktuje je jako bezpośrednio pewne, natomiast „filozof transcendentalny” rozdziela je i szuka uza­sadnienia dla pierwszego z nich, gdyż według niego pierwotna real­ność przysługuje jedynie temu, co podmiotowe (czyli świadomościo­we). Świadomość potoczna powiada Schelling ujmuje jedynie przedmiotową stronę oglądu świata, widzi jedynie sam przedmiot, natomiast filozof ogląda ten przedmiot poprzez akt jego świadomo­ściowego ujmowania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *