UJĘCIE RZECZYWISTOŚCI

images (4)Ten pierwszy ujmuje bowiem rzeczywistość w sposób „statyczny”; podporządkowuje ją pewnym ogólnym, sztywnym prawom i dąży do osiągnięcia celów skończonych. Wiedza dostar­czana przez rozsądek ma treść empiryczną, jest więc to wiedza przy­padkowa, pochodząca z zewnątrz, gdyż nie wynika ona z rozwoju samego pojęcia. Natomiast wiedza, której dostarcza rozum, to wiedza filozoficzna, dialektyczna. Obala ona sztywność pojęć rozsądku, gdyż jej treść wynika z rozwoju obiektywnej Idei, z rozwoju samego po­jęcia. Dlatego też wiedza ta ma charakter konieczny, absolutny, służy sobie samej, jest swym własnym celem. Znajduje się ona w ciągłym samorozwoju. Rozum to świadoma Idea, która osiąg­nęła samowiedzę wyrażającą się w pewności świadomości, że jest ona realnością.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *