W DALSZYM ROZWOJU

images (3)W dalszym rozwoju Idea ta zaczyna uświadamiać sobie nie tylko swą realność, ale i przebytą drogę. Staje się ona wtedy refleksyjnym rozumem (skierowanym ku sobie), jedynym źródłem jedynej prawdy .Tak więc Idea, która w swym rozwoju wzniosła się już na poziom świadomości, przechodzi kolejno przez trzy etapy: zmysłowości, my­ślenia skończonego (V er stand) i myślenia dialektycznego (V ernunft). W takim ujęciu świadomość potoczna i pospolity rozsądek oznaczają pewien szczebel rozwoju świadomości i myślenia. Hegel był przy tym przekonany, że w jego czasach „myśląca siebie Idea” znalazła się już na trzecim etapie, czyli występuje jako rozum dialektyczny. A zatem wszystkie poprzednie formy myślenia musiał uznać on za konserwatywne, skostniałe i hamujące dalszy rozwój Ducha świata.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *