WYKŁAD KONCEPCJI

Co prawda, zarówno Fichte, jak i Schelling i Hegel, posługują się obok świadomości potocznej również takimi ter­minami jak „zdrowy” czy „pospolity rozsądek”, ale czynią to (zwłaszcza Hegel) głównie w tekstach polemicznych wymierzonych przeciwko obrońcom zdrowego czy pospolitego rozumu. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775—1854) podejmuje w dużej mierze idee myśli Kanta  i Fichtego poddając je krytycz­nemu rozwinięciu. Z filozofii jęgo wybieram jedynie te fragmenty, które dotyczą interesujących nas tu pojęć, a mianowicie: pospoli­tego rozsądku i świadomości potocznej (gemeines Bewusstsein). Po­jęcia te odgrywają ważną rolę w pierwszej fazie konstruowania przez Schellinga swego systemu, wtedy gdy szkicuje on jego pod­stawy i ogólne ramy.Spośród jego licznych prac, na szczególną uwagę zasługujeSy­stem idealizmu transcendentalnego (1800). Dzieło to zawiera podsta­wowy wykład koncepcji filozoficznych Schellinga.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *